Certyfikat A.I.S.E.

A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning - Karta na rzecz zrównoważonych środowiskowo środków i systemów czyszczących jest ogólnoeuropejską inicjatywą branży detergentowej (A.I.S.E. - Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d\'Entretien będącej oficjalnym przedstawicielem branży mydeł, detergentów i chemii gospodarczej w Europie) zmierzającą do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Cele te są realizowane poprzez stałe podnoszenie standardów wytwarzania oraz stosowania detergentów i innych środków czyszczących przeznaczonych do użytku domowego i przemysłowego. Program obejmuje trzy filary zrównoważonego rozwoju - gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Udział w programie oznacza, że firma przyjmuje odpowiedzialność za wytwarzane produkty oraz za ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko naturalne.Program Przyjazna Czystość oznacza istotne korzyści dla konsumenta w postaci uzyskania lepszej informacji o prawidłowym używaniu produktów oraz efektywnej kontroli nad stosowaniem substancji chemicznych. Sięgając po produkt opatrzony znakiem programu Przyjazna Czystość, konsument otrzymuje ze strony producenta gwarancję proekologicznego procesu wytwarzania oraz przestrzegania zasad oceny i oznakowania bezpieczeństwa.Uczestnictwo w tym projekcie daje nam możliwość podnoszenia jakości oraz zwiększenia bezpieczeństwa produktów. Pozwala nam także na redukcję kosztów poprzez np. oszczędność wody i energii, a także zmniejszenie ilości odpadów i opakowań. Przystępując do programu, firma zobowiązała się do wdrożenia procedur zrównoważonego rozwoju dotyczących całego cyklu życia produktów, poczynając od surowców, na utylizacji odpadów kończąc. Jest to gwarancja, że firma wytwarza produkty w sposób bezpieczny, dbając o środowisko naturalne poprzez bardziej wydajne zastosowanie środków chemicznych i zasobów naturalnych. Ponadto, firma zapewnia, że

Serie produktów