Bony na innowacje

W ramach dofinansowania z I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Badania i innowacje w Przedsiębiorstwach - Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje firma Gold Drop realizuje projekt:
„Prace badawcze nad opracowaniem innowacyjnych produktów biobójczych”
 

Celem projektu jest opracowanie gamy nowych produktów biobójczych oraz zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa.
Planowanym efektem projektu jest zwiększanie liczby badań rozwojowych prowadzonych przez firmę Gold Drop i opracowanie nowych produktów o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym oraz wirusobójczym. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie badań nad opracowaniem takich produktów jak: mydło w płynie, żel do rąk, płyn do podłóg i płaskich powierzchni, płyn do mycia naczyń, płyn do kuchni, płyn do łazienki i kabin prysznicowych, płyn do tkanin i tapicerki, płyn do urządzeń chłodniczych.
Całkowita wartość projektu to 107 502 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 78 660 zł
Nr projektu: RPMP.01.02.03-12-0351/16

Serie produktów